tisdag 16 november 2010

Vi är ingen bensinmack...Helsida dagspress för Vårdapoteket. Vi har kört igång en annonskampanj som går lokalt för respektive Vårdapotek. I de första införandena så ligger fokus på att de ska vara bäst på läkemedel och deras närhet till vården. Det är viktigt för människor att man känner förtroende för den som handhåller ens medicin.

Inga kommentarer: