tisdag 20 november 2007

Subjektiviteten tas upp till ytan!


I dagens samhälle får vi en allt subjektivare bild av världen. Objektiviteten saknas allt mer i medierna. Dessutom kan den starkt ifrågasättas i vårt reklamstyrda medieutbud. Detta har BBC World tagit fasta på i denna kampanj.

Inga kommentarer: